Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
227 postów 4862 komentarze

Dum spiro, spero...

contessa - widziane okiem skrzypka na dachu... Jeszcze Polska nie zginęła / Isten, áldd meg a magyart

Ogólnoświatowa akcja ratowania polskiej demokracji- akcji blogerów Nowego Ekranu cd.

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Zapewne pamiętacie blogerską akcję z czerwca i lipca b.r. powiadamiania instytucji europejskich i światowych o łamaniu zasad demokracji w Polsce ? Poniżej propozycja listu do instytucji światowych o kolejnych aktach ich łamania:

Szanowna Pani/Szanowny Panie/ Szanowni Państwo !

 
    W czerwcu i lipcu b.r. informowaliśmy instytucje europejskie i światowe oraz wpływowe osoby ze świata polityki i międzynarodową opinię publiczną o rażących przykładach łamania zasad demokracji w Polsce, których dopuszcza się rząd Platformy Obywatelskiej i jego satelici.

    Dziś my, Polacy w przededniu wyborów do Sejmu i Senatu RP jesteśmy świadkami kolejnych    i czujemy się w obowiązku powiadomienia o nich światowego forum, tym bardziej, że w osobie Państwowej Komisji Wyborczej jest odbierane prawo wyborcze, konstytucyjnie obywatelom polskim gwarantowane.

    Wszystko to dzieje się w państwie, którego premier aktualnie sprawujący polską prezydencję UE, wygłasza z jej trybuny demokratyczne hasła natomiast jest ślepy i głuchy na rażące sposoby łamania zasad demokracji w jego kraju.

    Państwowa Komisja Wyborcza nie dopuściła do wyborów list wyborczych kilku Komitetów Wyborczych : KW Porozumienia Prawicy, KW Nowej Prawicy, KW Prezydentów Miast – Obywatele do Senatu, KW Wyborców Obywatelskich List Wyborczych Nowego Ekranu, powołując się na niespełnienie przez listy wymogów Kodeksu Wyborczego. KW Wyborców Obywatelskich List Wyborczych Nowego Ekranu skierował sprawę do Sądu Najwyższego RP, który wyraził stanowisko, że PKW oraz podległe jej Okręgowe Komisje Wyborcze postępowały niezgodnie z prawem i w rezultacie PKW przywróciła czynności wyborcze KW Wyborców Obywatelskich List Wyborczych Nowego Ekranu nieprzywracając ich pozostałym zgłoszonym Komitetom Wyborczym, mimo że odmawiając im czynności wyborczej użyła tych samych argumentów, którymi posłużyła się względem KW WOLWNE. Jest to złamanie prawa równości w literze prawa wyborczego.

    Sąd Najwyższy uzasadnił nieprawidłowość działania PKW następująco:

    „konstytucyjne prawa obywatela nie mogą być ograniczane przez nadmiernie restrykcyjną metodę oceny prawidłowości wpisów w wykazie osób popierających - tu: utworzenie komitetu wyborczego wyborców, a w innych przypadkach - kandydatów do stanowisk, które na mocy Konstytucji obsadzane są w wyborach bezpośrednich" czym uznał działania PKW i OKW za niekonstytucyjne.

    My, obywatele Rzeczpospolitej Polskiej mamy poważne podejrzenie, że niekonstytucyjne działania PKW i podległych jej jednostek OKW mają charakter powszechny, istotny dla przebiegu głosowania i wyników wyborów. PKW po wezwaniu KW Wyborców Obywatelskich List Wyborczych Nowego Ekranu, uczynionym w trybie skargowym i po stwierdzeniu nieprawidłowości, ma wynikający z KPA, Kodeksu Wyborczego i Konstytucji RP obowiązek podjąć działania w celu unieważnienia bezprawnych decyzji, a nie dysponując możliwością zmiany kalendarza wyborczego ma obowiązek dopełnić wszelkich czynności, zmierzających do zaprzestania naruszania prawa i przywrócenia praw oraz czynności wyborczych odebranych w sposób nieprawidłowy. Nic jednak nie świadczy by PKW do takich działań przystąpiła.

    Społeczeństwo polskie w ogóle nie jest informowane o powyższych aktach łamania przez PKW prawa równości udziału w wyborach bo media celowo przemilczają tą sprawę – rejestrowały konferencje prasowe zorganizowane przez pokrzywdzone komitety wyborcze ale materiałów nie emitowały w środkach przekazu.

    Postępowanie instytucji państwowych i mediów będących na ich usługach zmusza nas, zwykłych obywateli do nagłaśniania aktów naruszania praw wyborczych niekonwencjonalnymi środkami.

    Opisane okoliczności sprawiają, że dla wyrównania standardów demokracji obowiązujących w Europie, niezbędna jest debata na forum międzynarodowym o stanie polskiej demokracji.
Prosimy - o poparcie tej inicjatywy, o zainteresowanie się sprawą i przesłanie tego listu do znajomych i rodziny. Zależy nam na tym aby jak najwięcej osób dowiedziało się o stanie demokracji w naszym kraju.

Z poważaniem:

(imię i nazwisko)

 

Wersja w jęz.angielskim :

Dear Sir (Madamme),

    These June, July we have informed the European and world institutions as well as influential persons from the political elite and international public opinion about the shocking examples of breaking of democratic rules in Poland by the government of Platforma Obywatelska („Citizen Platform”) party and its satelites.

    Today, just a few days before the parliamental and senate general elections for Republic of Poland, We the People of Poland, are victims of subsequent, encroachment upon our rights by organs of the government – who are supposed to defend these rights. We are forced to call for world public opinion, because the government of our country represented by  The National Election Commission (PKW) fails to observe the rules of legalism and lawfulness. For these reasons, they cannot be the addressee of our complaint. This all happens in the country in which the prime minister, though leading EU presidency and propagating democratic ideas, is blind to shocking violations of democratic rules in his own country.


    The National Election Commision (PKW) did not allow for the general election the electoral rolls of the following Election Committees (KW's): KW Porozumienia Prawicy (The Agreement of the Right), KW Nowej Prawicy (The New Right Wing), KW Prezydentów Miast – Obywatele do Senatu (The Electoral Committee of the City Presidents - The Citizens to the Senate), KW Wyborców Obywatelskich List Wyborczych Nowego Ekranu, invoking the lack of fulfillment of the Election Suffrage by the rolls. The Election Comitee of Citizen Electors (KW W) of  Obywatelskie Listy Wyborcze Nowego Ekranu (OLWNE - The Electoral Rolls of The New Screen”) has brought the case before the Supreme Court of The Republic of  Poland, who took a position, that the PKW and its subordinated Regional Election Committees (OKW) have taken unconstitutional steps and as a result of these actions PKW has restored the right for electoral activities of  KW WOLWNE, but did not restore it to the remaining submitted KW's, although while refusing them the right for electoral activity, it used the same arguments, which it has used previously referring to KW WOLWNE. This technically means breaking of the constitutional electoral law.

    The Supreme Court substantiated the incorrectness of PKW actions in the following way:

    “constitutional rights of the citizens cannot be restrained by excessively restrictive methods of evaluation of correctness of the entries in the roll of the persons supporting – here: the creation of the electoral committee of the electors, and in other cases – candidates for the positions, which by virtue of The Constitution are appointed in general elections”, by which words he took the actions of PKW and OKW's for unconstitutional.

    We, The Citizens of The Republic of Poland have a serious suspicion, that these unconstitutional actions of PKE and its subordinated entities (OKW's) are not uncommon. This is essential for the process of elections and for the results of the election.

    After a complaint was failed by KW WOLWNE  and the actions were found unconstitutional, PKW is obliged by Electoral Code of Polish Constitution to undertake action in order to overturn unlawful decisions and proceedings. If changing the electoral calendar is impossible PKW is obliged to make efforts to put a stop to violating the law and bring back the electoral rights that were unlawfully infringed. PKW did not undertake any of just mentioned actions.


    Polish society is not informed about PKW law violation and inequality of electoral participation. Media purposefully remain silent on the issue. Although press conferences organized by aggrieved committees were recorded, they were not shown in mass media.

    Proceedings of public institutions and media makes us, common citizens, raise voice against violating electoral rights.

    In order to equalize democratic standards that bind in Europe, the international debate on the state of Polish democracy is necessary. We kindly ask for supporting our initiative and taking interest in the issue and sending this letter to your family and friends. We are determined to inform public opinion about the state of democracy in our country.

Yours Sincerely.
(imię i nazwisko nadawcy)

Przydatne adresy* :

 

1. Polonia

Kongres Polonii Amerykańskiej/ Polish American Congress

 pacchgo@polamcon.org

Kongres Polonii Amerykańskiej oddział w Illinois

info@pacil.org

 Adresy organizacji polonijnych na świecie:

//www.polonia.org/

 

2. Polskie media niezależne (informujemy w celu zachęcenia do propagowania akcji):

- radio@radiomaryja.pl

- //niezalezna.pl/contact

- //niepoprawni.pl/contact

 

Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej:

wsksim@wskism.edu.pl

 

3. Zagraniczne Media *:

Independent Media Center (informacja ze strony: The Independent Media Center to sieć wspólnie uruchomionych mediów do głoszenia prawdy w sposób rzetelny. Pracujemy z miłości i inspiracji do ludzi, którzy ciągle chcą pracować na rzecz lepszego świata, mimo zakłóceń korporacyjnych mediów i niechęci do podjęcia działań, aby uwolnić ludzkość- przekonamy się czy to prawda :-))

www-features@lists.indymediaSTOPSPAM.org

 

Media niezależne: Wielka Brytania:

independent.co.uk

newseditor@independent.co.uk

foreigndesk@independent.co.uk

 

Zagraniczne media 2dodane przez simacs:

 

4. Członkowie Parlamentu Europejskiego:
 
Joseph DAUL                                           
Grupa Europejskiej Partii Ludowej
(Chrześcijańscy Demokraci)
Przewodniczący 
Francja
joseph.daul@europarl.europa.eu 

Wzór:

Mr. Joseph Daul, the Chairman of the Group of the European People's Party (Christian Democrats) in the European Parliament

Zaczynamy od Dear sir
Dear Sir,

……..treść listu

Na koniec: Yours Sincerely


Guy VERHOFSTADT 
Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów
na
rzecz Europy
Przewodniczący 

Belgia

pełna nazwa adresata:

Mr.Guy Verhofstadt

the President

of the Group of the Alliance

of Liberals and Democrats for Europe  

guy.verhofstadt@europarl.europa.eu 


Jan ZAHRADIL 
Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy
Przewodniczący 
Czechy


pełna nazwa adresata

Mr. Jan Zahradil

The Chairman

of the European Conservatives

and Reformists Group

 

jan.zahradil@europarl.europa.eu 


Daniel COHN-BENDIT 
Grupa Zielonych / Wolne Przymierze
Europejskie
Współprzewodniczący 
Francja

 

nazwa adresata:

Daniel Cohn-Bendit

Co-President of the Greens / EFA group 

 

daniel.cohn-bendit@europarl.europa.eu Francesco Enrico SPERONI 
Europa Wolności i Demokracji
Współprzewodniczący 
Włochy

 

pełna nazwa adresata:

Mr. Francesco Speroni

the Co-President

of Europe of Freedom

and Democracy Group


francescoenrico.speroni@europarl.europa.eu

Przyjaciel Polski:

Nigel FARAGE 
Europa Wolności i Demokracji
Współprzewodniczący 
Zjednoczone Królestwo

pełna nazwa adresata:

Mr. Nigel Farage

the Co-President

of Europe of Freedom

and Democracy Group

nigel.farage@europarl.europa.eu

 

 5. Ambasady:

 www.msz.gov.pl/Przedstawicielstwa,dyplomatyczne,w,Polsce,12916.html

 

6. Kibice

 Legia Warszawa:

info@legia.pl

 

biuroprasowe@legia.pl

 

Jagiellonia Białystok:

klub@jagiellonia.pl

 

Lech Poznań:

lech@lechpoznan.pl

joanna.dzios@lechpoznan.pl

 

 6. Inne adresy:

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwość i Spraw Wewnętrznych przy PE (Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs)

LIBE-secretariat@europarl.europa.eu

***************************
RADA EUROPY

Council of Europe Offices
In Paris
55, avenue Kléber
F - 75784 Paris Cedex 16
Tel.+33 (0)1 44 05 33 60
Fax +33 (0)1 47 27 36 47
Email : bureau.paris@coe.int

In Brussels (Liaison office with the EU)
Avenue des Nerviens 85 / Nerviërslaan 85
B - 1040 Brussels
Tel. +32 2 230 41 70
Fax +33 2 230 94 62
Email : bureau.bruxelles@coe.int

Europejskie Biura RE :
//www.coe.int/t/dgap/fieldof_EN.asp?
(warto napisać do Gruzji - w linku jest adres)

 

7. Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich:

Pocztą
Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich
1 Avenue du Président Robert Schuman
CS 30403
FR-67001 Strasbourg Cedex
Francja
Telefonicznie
+33 (0) 3 88 17 23 13
Faksem
+33 (0) 3 88 17 90 62
 

Strona internetowa
//www.ombudsman.europa.eu

Skargę można złożyć wysyłając pismo do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich lub też wykorzystując załączony formularz. Elektroniczna wersja formularza dostępna jest na stronie internetowej Rzecznika pod adresem: //www.ombudsman.europa.eu

* - wzięte stąd: //adriano.nowyekran.net/post/20080,ogolnoswiatowa-akcja-ratowania-polskiej-demokracji-akcja-blogerow-nowego-ekranu

Tekst powstał na podstawie: //lazacylazarz.nowyekran.net/post/26223,piatek-posiedzenie-pkw-ne-przyniosl-swoja-niespodzianke

Specjalne podziękowania dla Space i Jego Małżonki za tłumaczenie na jęz.angielski.

KOMENTARZE

 • TŁUMACZĘ NA ANGIELSKI!!!
  Żona anglistka pomoże stylistycznie. :D
 • @space
  Uuuuufffff ! Kamień mi spadł z serca! Dzięki !

  Wyślij tłumaczenie na PW to wstawię do notki.
  Pozdrawiam.
 • @Łażący Łazarz
  Mam nadzieję, że wrzucisz to gdzieś wyżej???
  Pozdrawiam.

  PS. Przyznaję, że pisane na kolanie i na chybcika no i... być może niezbyt fachowo.
 • Autorka
  mme, jestem pełen podziwu,

  pozdrawiam,
 • "Poznajcie prawdę, a prawda was wyzwoli"
  Ten cytat z Ewangelii dotyczy oczywiście wszystkich bez wyjątku, ale w tym przypadku szczególnie tych, którzy prawdę o łamaniu podstawowych praw w Polsce chcieliby ukryć. Bardzo dobra inicjatywa NE, którą nie tylko popieram, ale też rozpowszechniam. Przestępczy ustrój III RP trzeba koniecznie zmienić.
 • @contessa
  Pierwsza poprawka:

  " jesteśmy świadkami kolejnych XXXX i czujemy"

  Za XXXX dać np: "EKSTREMALNIE BEZPRAWNYCH NADUŻYĆ" albo

  "EKSTREMALNIE BEZPRAWNYCH INCYDENTÓW" czy coś takiego..
 • Nie ma lepszej metody niż nauka na własnej skórze.
  http://carcinka.nowyekran.pl/post/26245,oko-w-oko-z-pkw-video

  hahaha
  Państwowa Komisja Wyborcza stosuje od lat utarte i określone w ustawie zasady weryfikowania podpisów.

  Kodeks Wyborczy jest od lat?

  Bo że utarte zasady to ja wierzę, awżne że utarte a nie ważne, że niezgodne z konstytucją - i ten fakt pogrąża tylko PKW
  nadużycie link skomentuj
  Łażący Łazarz 09.09.2011 15:13:15

  Interpretacja
  Doszło do sporu o interpretację przepisów. PKW interpretuje w jeden sposób, SN w drugi sposób. Z prawno-karnego punktu widzenia postawienie zarzutu niedopełnienia obowiązków jest mało prawdopodobne. Różnice w wykładni nie są czymś rażącym, ba są częste. Z uwagi na zależność wykładni od widzimisię sędziów w konkretnej sprawie trudno nawet wyrokować, czy inny skład SN podtrzyma tezy z postanowienia dla NE w ewentualnym proteście wyborczym (inną kwestią jest czy w ogóle może to być przedmiotem protestu).

  Dlatego uderzać trzeba ewidentnym naruszeniem kompetencji (przekroczenie uprawnień) - zmiana kalendarza wyborczego przez PKW, którego ustalenie jest prawem prezydenta. Tu wywinięcie jest trudniejsze. Również medialnie temat jest nośniejszy: czy PKW to banda kryminalistów?

  Przekaz powinien być jednolity i konsekwentny. Udało się zrobić wyłom przy ostrzale przekroczeniem uprawnień. Wyłom trzeba poszerzać rozwijając natarcie właśnie w tym miejscu.
  nadużycie link skomentuj usuń
  Tomasz Urbaś 09.09.2011 15:16:32

  Carcinko, dzieki.
  Ale typy w tej komisji...! Dopiero tu przyjrzałam im się...
  nadużycie link skomentuj
  AnnaZofia 09.09.2011 15:17:39

  ZACHĘCAM do zapoznania się z opinią prawnika w tej sprawie:
  http://lazacylazarz.nowyekran.pl/post/26223,piatek-posiedzenie-pkw-ne-przyniosl-swoja-niespodzianke#comment_214412
  nadużycie link skomentuj
  space 09.09.2011 15:26:16

  @Tomasz Urbaś
  Tu nie chodzi o spór interpretacyjny, Sąd Najwyższy jest ustawowo zobligowany do nadzorowania prac komisji. Orzeczenie SN jest dla PKW prawem a nie interpretacją innego równorzędnego organu. Zarzut niekonstytucyjności jest postawiony jednoznacznie i SN wykroczył w nim poza zakres skargi.

  W pozostałych sprawach masz rację
  nadużycie link skomentuj
  Łażący Łazarz 09.09.2011 15:39:15

  @Łażący Łazarz
  "Orzeczenie SN jest dla PKW prawem a nie interpretacją innego równorzędnego organu."

  Tu również mamy problem systemowy. Źródłem prawa w Polsce nie są, co do zasady orzeczenia sądów (precedensy). Formalnie wyrok sądu wiąże tylko te same strony, organy i to w zakresie przedmiotu wyroku (powaga rzeczy osądzonej).
  nadużycie link skomentuj usuń
  Tomasz Urbaś 09.09.2011 15:47:15
 • Serwer
  Czy parametry serwera lub systemu bazy danych są już podkręcone, aby przyjąć większy ruch? Przed ok. 10-20 min wystąpiła ta sama sytuacja, co we wtorek (błąd za dużo połączeń do bazy danych).
 • @autor
  Brakuje w spisie Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich
 • @Łażący Łazarz
  Sugeruję, że wchodzimy w ślepą uliczkę, tak jak na konferencji w PKW.
 • WYKOP
  http://www.wykop.pl/link/872771/dolacz-do-akcji-leczenie-polskiej-demokracji/
 • @Tomasz Urbaś
  "Sugeruję, że wchodzimy w ślepą uliczkę, tak jak na konferencji w PKW."

  Co Pan uważa, że należy zrobić?
 • @Matayn83
  Masz adres ? To wrzuć w komentarze - uzupełnię !
  Pozdrawiam.
 • @space
  Działać w celu powtórzenia całego procesu wyborczego po zmianach w Kodeksie wyborczym, a nie dążyć do tego aby po przeliczeniu podpisów i przesunięciu terminów z kalendarza wyborczego występujących po zgłoszeniach komitetów karawana z TYMI SAMYMI komitetami jechała dalej.
  Innymi słowy określić cel i podejmować konsekwentne działania prowadzące do celu.
 • @ŁŁ @Tomasz Urbaś
  Niedawno o tym samym rozmawiałam z Carcajou.
  Uważam, że nosność medialna faktu iż POLSKA, SPRAWUJAC PREZYDENCJĘ EUROPEJSKĄ JEDNOCZESNIE ROBI SOBIE KPINY Z PRAWA, DEMOKRACJI I Z WSZYSTKICH OBYWATELI jest nie do przecenienia. Nie wykorzystać tego - to wielki błąd.
  Z Neigelem Faragem byli w kontakcie antonioiwaldi oraz Adriano. Zareagował w PE na ich interwencję w sprawie łamania wolnosci słowa i represji wobec dziennikarzy.
  http://antonioiwaldi.nowyekran.pl/post/19018,list-otwarty-do-panow-buzka-i-barroso-zmieniaj-po-kolei-adresatow-i-rozsylaj-rozsylaj
  http://adriano.nowyekran.pl/post/19230,na-akcje-blogerow-nowego-ekranu-zareagowal-parlament-ue
  Warto się z nimi skontaktować.
  Zalinkuję im ten komentarz.
 • @contessa
  Czy czas po II Wojnie Światowej ogłoszono w Sejmie III RP, okresem zbrodniczym dla Polaków?
  Bo dekrety Bieruta i przepisy K W stworzone w tych okropnych czasach, dzisiaj w 2011 r. w imieniu tamtego prawa okradają Polaków.
 • !!!!!!!!
  Bardzo dobra inicjatywa. Tą sprawę można skutecznie rozegrać na arenie międzynarodowej. Organy państwa i wysocy urzędnicy państwowi wielokrotnie i całko,wicie bezkarnie łamali prawo. System państwa w ciągu ostatnich 22-uch lat został tak skonfigurowany, że wszelkie obywatelskie próby egzekwowania przestrzegania prawa przez naszych władców, są z góry skazane na niepowodzenie.
 • @anarche
  Antonioiwaldi - nie mam pojęcia co z Nim się dzieje, Adriano nie odpisał mi na PW, widocznie jest na wakacjach, więc podjęłam się ja bo brałam udział w tamtej akcji.
  Pozdrawiam.
 • @
  Mamy bardzo dobry atut:
  PKW bezprawnie (potwierdzenie postanowieniem SN) nie przyjmowała zawiadomienia o utworzeniu komitetu.
  Uchwałę o przyjęciu zawiadomienia podjęła po upływie terminu zgłaszania list kandydatów.
  Pozbawiono komitet prawa zgłoszenia kandydatów, co godzi w prawa wyborcze.
  Ponadto PKW usiłowała bezprawnie kryć partactwo legislacyjne parlamentu ustalając z przekroczeniem swoich uprawnień nowy kalendarz wyborczy, co jest zastrzeżone dla prezydenta.Członkowie PKW dopuścili się przestępstwa i nie powinni sprawować pieczy nad wyborami.

  Kwestia interpretacji sposobu sporządzania list z podpisami jest wówczas wtórna i nie znacząca dla dalszych akcji prawnych.
 • @contessa
  Trzeba by do Rolexa przez S24 moze, on to od ręki zangielszczy !
  Moze masz do niego jakieś dojscia?
 • "Piraci" u władzy? Największa sensacja od lat
  http://wiadomosci.onet.pl/swiat/piraci-u-wladzy-najwieksza-sensacja-od-lat,1,4844392,wiadomosc.html
 • @Tomasz Urbaś @ALL
  A może trzeba uderzyć z całą mocą? Nie tylko podkreślić na wstępie to, o czym Pan pisze, ale dodatkowo opisać dokładnie CO I DLACZEGO jest niesprawiedliwe w polskim systemie wyborczym i jak Polacy chcemy to zmienić.

  Dlaczego partie polityczne, np, są ustawowo uprzywilejowane względem inicjatyw oddolnych? To chyba da się podciagnąć pod łamenie równości demokratycznej i konsytucyjnej? Zamieścić to Apelu Ogólnoświatowej akcji i tym samym wywołać dyskusję MIĘDZYNARODOWĄ!

  Czy mamy prawo nie odważyć się na zuchwałość ostateczną?!
 • @anarche @contessa
  Na razie przetłumaczyłem około 33%.
 • BIALORUS
  Wyslijcie mediom lukaszenki on to z pewnoscia naglosni :)
 • @Łażący Łazarz
  Tomasz Urbaś ma rację. niestety.uchwała pełnego składu SN lub siedmiu sędziów SN decydujących nadać jej moc zasady prawnej przydałaby się ze względu na pewność jednolitej linii SN w przyszłości. jeśli chodzi o PKW zaś, nadal mogliby się na nią zwyczajnie wypiąć
 • 3,8 bln zł DŁUGU PUBLICZNEGO
  POLSKA BANKRUTEM?

  http://www.wykop.pl/link/872843/3-8-bln-zl-dlugu-publicznego/
 • @Łażący Łazarz, contessa
  //"Właśnie tak trzeba. Jak ja lubie konkretne działanie blogosfery"//

  No, tak, skarżyc sie do przestępców, że ukradli, a do demokratów, że zabili Prawdę, państwo, rozum i wszelki porządek.

  "Deklaracja Praw Człowieka z roku 1789 mówi w artykule 3: „Początek wszelkiej władzy pochodzi od ludu. Żadne ciało, żadna osoba, nie może sprawować władzy, która nie pochodziłaby od ludu”.
  Zaś w artykule 6: „Prawo jest wyrazem powszechnej woli”.
  Powszechna Deklaracja Praw Człowieka Narodów Zjednoczonych z 1948 roku jasno stwierdza w artykule 21: „Wola narodu jest podstawą władzy publicznej.
  Wola ta wyraża się w uczciwych wyborach, które powinny odbywać się co jakiś czas i jednakowo obejmować wszystkich w tajnym głosowaniu”. '
  Jak już mogliśmy zauważyć w trzech powyższych rozdziałach, te dwie Deklaracje stanowią niemal biblię nowej religii: religii człowieka, którą wszyscy musieliby – albo przynajmniej powinni– zaakceptować. Miałoby to być główną podstawą dla wierzących i niewierzących, prowadzącą do zbudowania innego i lepszego społeczeństwa.
  Dotąd jednak nie mówiliśmy – z wyjątkiem niewielkich nawiązań do tego tematu – o głównej przyczynie, która sprawiła, że myśl chrześcijańska (a przede wszystkim katolicka) długo nie chciała bez zastrzeżeń zaakceptować zarówno Deklaracji z czasów Rewolucji Francuskiej, jak i tej ogłoszonej przez Organizację Narodów Zjednoczonych.
  Głoszą one bowiem, że wszelka władza, która nie pochodzi od narodu za pośrednictwem głosowania, jest nielegalna.
  Cytowane artykuły (stanowiące niejako oś omawianych tekstów i zasadę ustalania współczesnych „praw człowieka”) w swojej zasadniczej wymowie odrzucają jakąkolwiek władzę, która nie byłaby wybrana na drodze walnych, cyklicznych i powszechnych wyborów. Trzeba więc sprzeciwić się wszystkiemu, co w świetle tego nie jest „demokratyczne”.
  A jednak we wszystkich społeczeństwach ludzkich, w każdej epoce i w każdym państwie, istnieje władza „naturalna”, która nie pochodzi z wyboru: na przykład rodzina, w której rodzice nie zostali wybrani przez dzieci, a jednak sprawują nad nimi uzasadnioną władzę.
  Szkoła, w której nauczyciel ma władzę nie pochodzącą od uczniów. Nawet sama ojczyzna nie jest owocem wolnych wyborów, lecz „przeznaczeniem” (ktoś urodził się tu, a nie tam). Dlatego nawet najbardziej nowoczesne konstytucje uznają tę władzę, która jest tak silna, że w jej obronie można nawet poświęcić życie.
  Niestety, począwszy od roku 1789 – a od roku 1948 z jeszcze większą siłą – logika „demokratyzacji” wszystkiego za wszelką cenę wkroczyła i w te dziedziny, prowokując zachowania przeciwne autorytetowi rodziny, szkoły, ojczyzny i wszystkiego, co nie pochodzi z powszechnego głosowania.
  Do instytucji „niedemokratycznych” należał i należy przede wszystkim Kościół ze swoją fundamentalną zasadą, w myśl której jego władza nie jest oddolna, to znaczy nie pochodzi od „ciała wyborczego”, lecz odgórna, czyli pochodzi od Boga, z Objawienia w Ciele i Słowie, którym jest Chrystus.
  Posunięto się nawet do tego, że w rok po proklamowaniu „praw człowieka”, Rewolucja na podstawie Cywilnej Konstytucji Kleru z 1790 roku zreorganizowała Kościół według jedynie prawnych zasad „demokratycznych”, domagając się zniesienia zakonów (uważanych za przeciwne prawom ludzkim), wyboru proboszczów i biskupów jedynie przez ciało elektoralne, a więc również przez niekatolików oraz ateistów. A kiedy wojska francuskie zajęły Rzym, od razu zniosły papiestwo, które było „władzą samowolną, ponieważ nie pochodziła ona z powszechnych wyborów”.


  hehe, Radio Maryja i Fundacja Schumanna i Cohn Bandit.
  Pomylenie z poplataniem- wielka ściema i lewackie mrzonki.
  Nie da sie połaczyc wody z ogniem, kłamstwa z prawda.
 • @space
  Czekam cierpliwie, jak podeślesz to wrzucę i na s24 i przeedytuję na NP.
 • @Tomasz Urbaś
  "Z uwagi na zależność wykładni od widzimisię sędziów w konkretnej sprawie trudno nawet wyrokować, czy inny skład SN podtrzyma tezy z postanowienia dla NE w ewentualnym proteście wyborczym (inną kwestią jest czy w ogóle może to być przedmiotem protestu)."

  "Źródłem prawa w Polsce nie są, co do zasady orzeczenia sądów (precedensy). Formalnie wyrok sądu wiąże tylko te same strony, organy i to w zakresie przedmiotu wyroku (powaga rzeczy osądzonej)."

  I warto walczyc o gospodarkę, skoro nie mamy konstytucyjnie przyjętego jednego żródła Prawdy i Paradygmatu ustrojowego dla prawa, wiec wykładnia będzie zawsze kwestią dyskusyjną?

  Niech nam władza wskaże żródło Prawdy dla prawa! To jest NAJWAZNIEJSZE!!!
 • @Tomasz Urbaś i do pozostałych
  Popieram ten tok rozumowania, uderzać należy w punkt najczulszy i nie do obrony dla przeciwnika.
  Sprawa liczenia głosów jest wtórna.
  Trzeba łapać na j... i nie puszczać, a wy się przestraszyliście, że PKW zaczęła ryczeć z bólu. Rękę Wam cofnęło pod wpływem, że PKW boli? ;-)
  Po bandzie nie odpuszczać.
 • @prometheus
  "... Wyslijcie mediom lukaszenki on to z pewnoscia naglosni :) "

  A wie Pan to akurat nie jest zły pomysł ;)
 • Na NE wiecej lewakow i roznych funkcjonariuszy niz gdzie indziej.
  Po nickach widze i po czym innym. Fuj.
 • @space
  Świetnie.W razie czego (bo nie wiem jak mocno się czujesz) u AiW oraz u Adriano są do podejrzenia piękne listy, ew. mozna się wspomóc.

  @contessa
  Jeżeli pozwolisz, proponuję nieco inaczej sformułować mały fragment na początku (gdzie jakoś się sens zaplątał stylistycznie)

  Dziś my, Polacy w przededniu wyborów do Sejmu i Senatu RP jesteśmy świadkami kolejnych i czujemy się w obowiązku powiadomienia o nich światowego forum, tym bardziej, że w osobie Państwowej Komisji Wyborczej jest odbierane prawo wyborcze, konstytucyjnie obywatelom polskim gwarantowane.

  Dziś - w przededniu wyborów do Sejmu i Senatu RP, my Polacy stajemy się ofiarą kolejnych naruszeń prawa przez organa rządowe - które powinny tych praw strzec. Jesteśmy zmuszeni apelować do opinii światowej, ponieważ władze naszego państwa, tym razem reprezentowane przez Państwową Komisję Wyborczą, swoimi działaniami jawnie urągają zasadom legalizmu i praworządności, nie mogą więc być adresatem naszych skarg.
 • @circ
  Nie bądź nam kością niezgody. Wiemy, że jest tu agentura, ale pal ją piernik!

  Nie poradzi wspólnemu Rozumowi za którym Duch stoi!
 • WYKOP
  Wykopujcie na www.wykop.pl
  http://www.wykop.pl/link/871455/sad-najwyzszy-uznal-dzialania-pkw-za-niekonstytucyjne/
 • @anarche
  Twoja uwaga jest słuszna ale nie chcę komplikować życia Space, który podjął się tłumaczenia na angielski.
  W liście otwartym przepuściłam również podkreślenie faktu, iż dzieje się to w państwie, którego premier aktualnie sprawujący prezydenturę UE głosi hasła demokratyczne "urbi et orbi" łamiąc je jednocześnie we własnym kraju, ale to tak na marginesie.
  W notce zaznaczyłam, że tekst powstał zupełnie ad hoc.
  Pozdrawiam.
 • @ŁŁ
  Trzeba szybko zrobić pikietę przed pałacem prezydenckim . PKW prze do przodu i mimo orzeczenia nie zamierza sie zatrzymać.
 • @contessa
  To co, mam Ci wysłać aktualny stan, a profesjonaliści dokończą i poprawią?
 • @contessa
  To jest jednak język "prawniczy" i nie mogę tego zrobić tak od ręki a tłumacząc mogę łatwo coś spaprać.
 • PKW SKLAMALO
  Powiedzieli ze stosowali jednakowe metody weryfikacji list a wiemy juz ze w przypadku list NE stosowano sie do postanowienia SN i sprawdzano tylko PESELE
 • @contessa
  Szkoda, ze odpuściłaś ten arcywymowny smaczek - że w czasie prezydencji. To naprawdę ma swoją wymowę.
  Ale niech będzie jak zarządzisz.
  I dzięki za ruch!
 • @anarche
  "Szkoda, ze odpuściłaś ten arcywymowny smaczek - że w czasie prezydencji."

  WARTO GO DODAĆ - przecież nie pracujemy na maszynach do pisania!

  Ja mogę oddać robotę profesjonalistom, powtarzam.
 • @prometheus
  PKW nie skłamało. To są stare wygi. W przenośni i dosłownie. To my daliśmy się podejść jak małe dzieci.
  PKW stosuje od lat te same restrykcyjne reguły sprawdzania podpisów. U wszystkich (no przynajmniej oficjalnie). To SN stwierdził, że w przypadku NE to było błędem. PKW powtórnie tego nie oceniała, tylko dokonała czynności przyjęcia zawiadomienia. Dlatego mogą twierdzić zgodnie z prawdą, że swoich zasad nie zmieniali.
 • @Mariovan
  "Trzeba łapać na j... i nie puszczać, a wy się przestraszyliście, że PKW zaczęła ryczeć z bólu. Rękę Wam cofnęło pod wpływem, że PKW boli? ;-)"

  Po czym PKW zaniemówiła?
  Po wtorkowym doniesieniu, czy po dzisiejszym - piątkowym piśmie?
  Cisza jest znamienna.
  A łatwość zwekslowania dzisiejszych argumentów mogliśmy odebrać na własnej skórze.

  Ponadto dotarły do mnie sygnały, że po wtorku była nocna niepubliczna nerwówka wielu osób. Po dzisiejszym wymanewrowali z łatwością. Manewr jest możliwy tam gdzie zostawiamy wolne miejsce. Interpretacja daje to wolne miejsce
 • @Tomasz Urbaś
  Pytanie tylko czy jak ktos 20 lat przechodzi na czerwonym switele i zostaje przylapany to moze policjantowi powiedziec: "Ale o co chodzi? Nic nielegalnego nie robie? Od 20-stu lat przechodze na czerwonym swietle, na kazdych swiatlach" :D
 • @Tomasz Urbaś
  Pytanie na jakiej podstawie dokonali 'czynnosci przyjecia zawiadomienia"?

  A jezeli zarejestrowali komitet, ktory wedlug regul stosowanych od lat nie powinien byc zerejestrowany to takze nie zastosowali jednolitych zasad dla wszystkich komitetow.
 • @prometheus
  Na podstawie art. 205 par 2 Kodeksu wyborczego.

  http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20110210112&type=3

  Wykonali orzeczenie sądu, bez postępowania dowodowego. To zrobił SN.
 • @space
  Się nie tłumacz tylko tłumacz ;);)
  Gdyby tekst był prawniczy to dopiero byś miał zagwózdkę....

  Proponuję małe uzupełnienie na początku:

  Zamiast:
  Dziś my, Polacy w przededniu wyborów do Sejmu i Senatu RP jesteśmy świadkami kolejnych i czujemy się w obowiązku powiadomienia o nich światowego forum, tym bardziej, że w osobie Państwowej Komisji Wyborczej jest odbierane prawo wyborcze, konstytucyjnie obywatelom polskim gwarantowane.

  Proponuję wariant Anarche uzupełniony o wtręt o polskiej prezydencji UE:
  Dziś - w przededniu wyborów do Sejmu i Senatu RP, my Polacy stajemy się ofiarą kolejnych naruszeń prawa przez organa rządowe - które powinny tych praw strzec. Jesteśmy zmuszeni apelować do opinii światowej, ponieważ władze naszego państwa, tym razem reprezentowane przez Państwową Komisję Wyborczą, swoimi działaniami jawnie urągają zasadom legalizmu i praworządności, nie mogą więc być adresatem naszych skarg.
  Wszystko to dzieje się w państwie, którego premier aktualnie sprawujący polską prezydencję UE, wygłasza z jej trybuny demokratyczne hasła natomiast jest ślepy i głuchy na rażące sposoby łamania zasad demokracji w jego kraju.
 • LL
  LL - Skarga do Rzecznika www.ombudsman.europa.eu powinny wyslac wszystkie wymienione Komitety Wyborcze razem! Napisana fachowo przez dobrego prawnika.

  Wyslac do Europejskiego Trybunalu Sprawiedliwosci przeciwko POlsce - tu potrzebny tez dobry prawnik i tez wszystkie Komitety razem - nie przemyslalam tej kwestii - za malo czasu, ale rzucam do sprawdzenia przez kompetentniejszych - np

  --skarga o stwierdzenie niewaznosci aktu prawa - na podstawie art. 230 TWE - czas dwa m-ce od decyzji
  jezeli nastapilo?naruszenie przepisow prawa wspolnotowego tak pierwotnego jak i wtornego
  naruszony przepis mial na celu ochrone praw jednoski - tutaj mial!
  naruszenie jest powazne -tutaj jest
  istnieje bezposredni zwiazek przyczynowo skutkowy _ tutaj istnieje!

  trzeba pamietac, ze system ochrony praw czlowieka TWE jest niezalezny od systemow konstytucyjnych panstw czlonkowskich ! i nie jest zwiazany Konwencja Praw Czlowieka ( tak jak jest ETPC) Czyli trzeba dokladnie przestudiwac Jednolity Akt Europejski i art 6 i innne TUE.

  Zarzut naruszenia praw zasadniczych jest rozpatrywany tylko w takim zakresie w jakim sa one chronione przez dany system prawny ! OK
  Prawa zasadnicze chronione przez wspolnote to wolnosc, prawo wlasnosci, rownosc, niedyskryminalnosc i proporcjonalnosc.

  Trzeba przejrzec orzecznictwo ETS ! Kto ma czas - bardzo prosze. Ja tez przejrze i zastanowie. Ale to wymaga czasu.

  ETPC - male szanse, sakrga JOW zostala odrzucona szczegoly na www.jow.pl, zdaje sie, iz takich decyzji pozytywnych dla skarzacych unikaja - to bardzo zachowawczy twor.
  Czyli te skargi nie dla blogerow.
  Blogerzy pisac do poslow i podanych powyzej w notce instytucji unijnych!

  Pozdrawiam i biore sie do roboty do czego zachecam wszystich. Kujmy zelazo poki gorace, Drugiej takiej szansy nie dadza Okopia sie jeszcze lepiej !
 • @contessa
  Médiateur européen
  1 avenue du Président Robert Schuman
  CS 30403
  F-67001 Strasbourg Cedex

  Francja

  Tel.: +33 3 88 17 23 13
  Faks: +33 3 88 17 90 62

  Formularz kontaktu na stronie:
  http://www.ombudsman.europa.eu/shortcuts/contacts.faces
 • @space @contessa
  Proponuję następujące brzmienie 2 ostatnich akapitów, z włączeniem uwag na temat prezydencji:


  Społeczeństwo polskie w ogóle nie jest informowane o powyższych aktach łamania przez PKW prawa równości udziału w wyborach, bo media celowo przemilczają tę sprawę – konferencje prasowe zorganizowane przez pokrzywdzone komitety wyborcze były rejestrowane przez agencje prasowe i reporterów głównych stacji telewizyjnych, ale materiały z nich nie zostały podane do wiadomości publicznej w sposób umożliwiający zapoznanie się szerokiej opinii publicznej z tymi niewątpliwie bulwersującymi faktami, np. przez zamieszczenie w cyklicznych serwisach informacyjnych.
  Postępowanie instytucji państwowych i mediów będących na ich usługach zmusza nas, zwykłych obywateli, do podejmowania własnych inicjatyw nagłaśniania niekonwencjonalnymi środkami aktów naruszania praw wyborczych.

  Na dodatkowe podkreślenie zasługuje wymowa faktu, iż praktyki stosowane przez rząd polski i instytucje publiczne wykonujące tego rządu polecenia mając miejsce W OKRESIE POLSKIEJ PREZYDENCJI W UE stoją w rażącej sprzeczności zarówno z literą jak i z duchem praw obowiązujących w europejskiej wspólnocie narodów.

  Gdy deklaracje polskiego rządu stają się pustym frazesem i szyderstwem z praworządnosci - demokracja w Polsce jest fikcją.


  Opisane okoliczności sprawiają, że dla wyrównania standardów demokracji obowiązujących w Europie, niezbędna jest debata na forum międzynarodowym o stanie polskiej demokracji.
  Prosimy - o poparcie naszej inicjatywy, o zainteresowanie się sprawą i przesłanie tego listu do znajomych i rodziny. Zależy nam na tym aby jak najwięcej osób dowiedziało się o stanie demokracji w naszym kraju.

  ----------

  Do akceptacji przez contessę!
 • @contessa
  sorry, nie przeczytałam Twoich poprawak, bo produkowałam swoje :)
  wsio ryba, może byc jakkolwiek, byle poszło!
 • @anarche
  Ja akceptuję, oczywiście, ale Space...:-/ Mój angielski jest tylko na poziomie "speak", a osoba która mogłaby ew. mi tekst przetłumaczyć jest niedyspozycyjna z powodu urlopu.

  Dziękuję Ci za uwagi i za pomoc.
 • @Łażący Łazarz
  Wysypał się na dostępie do systemu bazodanowego. To może być problem programistyczny z SQL (parametr w bazie lub w PHP).
 • @Łażący Łazarz
  "Dlatego czekam na skrzynce na konkretną propozycje działań i kładeczkę nad ślepą uliczką :-)"

  Zgodnie z uzgodnieniami.
 • @Łażący Łazarz
  zerknij na moje 3 wpisy w Twoim wątku "piątek" PLS. (sam dół).
 • @Łażący Łazarz
  "Tyle że chodzi oto, że ich zasady są sprzeczne z Konstytucją. Poza tym dopiero pod rządami KW podpisy nabrały takiej wagi i dopiero teraz - nigdy wcześniej - wykorzystywano kwestię podpisów do chamskiej eliminacji niewygodnych kandydatów, list i całych komitetów"

  I to jest właśnie istota rzeczy !
  Pozdrawiam.
 • @prometheus
  Daj TU to swoje o strefie Jewro... (Tam chyba NIKT nie zauważył). Przy tym nasze wybory to petarda przy ? no właśnie, JAK dużej bombie?
 • @Łażący Łazarz
  Dziwne rzeczy dopiero zaczną się dziać. System zerojedynkowy obowiązuje w wyższym stopniu kultury demokracji. Przestańcie powtarzać kłamstwa o fasadowej demokracji, Tylko prawdą możecie osiągnąć wynik. Demokracja jest zablokowana w rozwoju na poziomie pieluch. Twarda demokracja zaczyna pracę od systemu 0/1. Z poważaniem:)
 • @all
  “Liberalizm gospodarczy i społeczeństwo obywatelskie prowadzą najszybciej do budowy państwa dobrobytu.”
  —Leszek Miller

  hehe
  W czym NE różni sie od Millera i UE?
  wyewoluowany marksizm

  [żródłem Prawdy i prawa nie jest gremialna wola ludu, ale Bóg. W neutralnosci swiatopoglądowej nie ma rozwiązania żadnego dylematu prawnego. Jest wieczna kłótnia.]
 • @contessa-widziane okiem skrzypka na dachu...
  Czy ten skrzypek jest wyznawcą Talmudu?
 • @laurentp WYJSCIE ZE STREFY EURO NIEMOZLIWE
  http://euobserver.com/9/113563
 • @circ
  Odebrałaś mi prawo komentowania na Twoim blogu więc wybacz, że Twoją obecność na moim potraktuję milczeniem.
 • @Matayn83
  Już dawno uzupełniłam adres w notce.
  Pozdrawiam.
 • @jwp
  Spontan, hihihihi !
  Serdeczności.
 • @Jan Bogatko
  Tym razem nie będę już Pana "męczyć" :):)
  Uważam, że wersja angielska jest wystarczająca.
  Pozdrawiam serdecznie.
 • @prometheus
  Możesz zrobić (poprosić o zrobienie kogoś) tłumaczenie? I chyba "podrzucić" komuś do bloga. Jakby jeszcze ktoś dorobił jakąś sugestywną grafikę...
  .
  Bo nasze wybory przy TYM wyglądają jak... petarda przy ? JAK dużej bombie???
  .
  Bo np CO ma się stać, jeżeli Grecy powiedzą zbiorowo (i demokratycznie) u siebie: WON MI Z TYM EURO, WRACAMY do swojej waluty?
  .
  WOJNA?
 • @"redaktorzy dokumentów dla innych krajów"
  Chciałbym tylko nieśmiało napomknąć, o istnieniu
  j. francuskiego,
  niemieckiego,
  flamandzkiego...
  może nie na dziś, ale jak ktoś na dniach by potrafił na te języki przetłumaczyć (i ew rozesłać) to audytorium by wzrosło...
 • @contessa @anarche
  Ja mam tu mały sajgon z dzieciakami i żoną, chociaż pomogła, to przez miriady rozproszeń długo to trwa. Zmiany Contessy przyjmuję do wiadomości i tłumaczę.
 • @contessa
  Pozwalam sobie nieśmiało stwierdzić, że nie jest to akcja "ratowania demokracji". Tej w naszym kraju chyba nigdy nie było. Nazwijmy to raczej akcja "stawiania demokracji na nogi".

  Wojna jak sprawiedliwa, prowadzić ją trzeba wszelkimi sposobami. Popieram akcje.

  Pozdrawiam
 • @Łażący Łazarz
  "SN nazwał niekonstytucyjną całą zasadę liczeni głosów przez PKW."

  Zejdź w końcu na Ziemię. Nic takiego nie miało miejsca. To jest właśnie to Twoje naduzycie interpretacyjne, czy - manipulacja.

  Szarpiecie się jak ryba w sieci, zamiast myśleć logicznie i wykonywać te kroki, które należy.

  Zapraszam jak zwykle do nowej notki.
 • @contessa
  "PS. Przyznaję, że pisane na kolanie i na chybcika no i... być może niezbyt fachowo."

  Nikt nie może Tobie zabronić pisać na kolanie i na chybcika, ale ... nie zwalnia to Ciebie z obowiązku dążenia do doskonałości.

  W tym liście są poważne błędy, więc przystąp do korekty.

  Najważniejsze: Sąd najwyższy nie nazwał działań PKW NIEKONSTYTUCYJNYMI!!
 • @Tomasz Urbaś
  "Sugeruję, że wchodzimy w ślepą uliczkę, tak jak na konferencji w PKW."

  Gdyby Pan przez pewien moment nie robił z siebie tuby propagandowej dla ŁŁ, to może nie dalibyśmy dzisiaj plamy na konferencji z PKW.

  Reszta u mnie (ale dopiero będę pisał na ten temat)
 • contessa
  I co z ta angielską wersją? Polska już powysyłana tu i ówdzie; za granicę do polskojęzycznych ludzi też - melduję. ;) i pozdrawiam.
 • Cały postępowy świat będzie milczał. Odpowiedź na pytanie
  dlaczego, jest prosta - najprawdopodobniej referendum o przystąpieniu do UE również zostało sfałszowane. A podważenia wyniku tego referendum nikt sobie nie życzy.

  Pozdrawiam...
 • @anarche
  "ponieważ władze naszego państwa, tym razem reprezentowane przez Państwową Komisję Wyborczą, swoimi działaniami jawnie urągają zasadom legalizmu i praworządności, nie mogą więc być adresatem naszych skarg."

  Obraża Pan instytucję odwoławczą czyli Sąd Najwyższy.
 • @prometheus
  "PKW SKLAMALO"

  To Pan kłamie pisząc takie bzdurne komentarze.
 • @nikander
  Pozwolę sobie przypomnieć, że pierwsza akcja w końcu czerwca i na początku lipca taki właśnie miała tytuł i nikt nie znalazł w nim niczego niestosownego. Tytułem notki starałam się po prostu odświeżyć pamięć Blogerów. :):)
  Dziękuję za wyrazy poparcia ale tak naprawdę to prawdziwe wyrazi się wysłaniem tekstu (jak już wersja angielska będzie gotowa) na któryś ze wskazanych adresów.
  Ale... wredna naciągaczka jezdem. ;);)
  Pozdrawiam.
 • @space
  Ja mam codziennie non stop mały sajgon, dlatego ostatnio nijak mi notki nie wychodzą choć niby jestem jeszcze na urlopie. :(:(
  Czekam cierpliwie i dzięki za uwzględnienie zmian.
 • @waldemar.m
  Nie zauważył Pan, że bezczelnie zerżnęłam ten fragment z notki Łazarza lekko tylko go "przypudrowując" ?
  Pozdrawiam.
 • @waldemar.m
  Anarche wskazuje wyraźnie Państwową Komisję Wyborczą, zatem w niczym nie obraża SN. Zatem... zarzut Pana uznaję za bezzasadny.
  Pozdrawiam.

  PS. A tak w ogóle... to czepianie się jest najłatwiejsze.
 • @Henryk Dąbrowski
  "Cały postępowy świat będzie milczał"... Hmmm, jeśli TAK się stanie, to jestem gotów uwierzyć w NWO...
  A czy referendum musiało zostać sfałszowane? Niekoniecznie, nawet ja, unikający TV głosowałem ZA, na zasadzie "bo BEZ UE będzie jeszcze GORZEJ". Czyli może bardziej manipulacja niż fałszerstwo?
 • @AnnaZofia
  Proponuję nie przyszpilać tłumacza. ;);)
  Jak tylko dostanę tekst, zamieszczę w notce korektę i tłumaczenie i dam znać w commentach.

  Z korekcjami poszedł "w Polskę" czy bez? Ale i tak dziękuję i polecam się na zaś.
  Pozdrowienia.
 • @contessa
  25 sierpnia minela 30 rocznica mojej emigracji.
  Swoj pobyt w obozie w Traiskirchen w Austrii rozpoczelam od przemyslen, czym tak naprawde byl Sierpien 80.
  30 lat poswiecilam zdobywaniu wiedzy o masonerii, co cofnelo mnie w czasie do Sumeru, Egiptu, a nawet do legendarnej Atlantydy, na ktorej ponoc byly pierwsze loze masonskie.

  Skrzetnie gromadzone fakty po latach pozwalaja ocenic role wydarzen z Sierpnia 80 w zjawisku nie nowym, choc w historii roznie nazywanym -
  globalizacji.

  Jest wiele opracowan o ukrytej tyranii, o tajnej grupie kierujacej
  wydarzeniami przez ostatnie 6 tysiecy lat.

  Losy ludzkosci sa zagrozone.

  Internet jest narzedziem, ktore mozemy wykorzystac do powszechnej edukacji. Zdobyta wiedze do walki z zagrozeniami.


  http://polonuska.wordpress.com/2011/09/08/6-tajnikow-manipulacji-nwo/

  http://wolnemedia.net/spoleczenstwo/globalizacja-vs-umiarkowany-patriotyzm


  -----------------------------------------

  http://marucha.v3v.org/viewtopic.php?t=5455

  http://marucha.v3v.org/viewtopic.php?t=2220&start=0

  Bez wiedzy, zane dzialanie nie przyniesie efektow.
 • @waldemar.m
  zdaje się, że ludzie nie bardzo rozumieją, żę Sąd Najwyższy nie może ot tak narzucać swej interpretacjikonstytucyjności/niekonstytucyjności działań PKW. BO NIE JEST OD TEGO!! Sąd Najwyższy nie jest Trybunałem Konstytucyjnym by orzekać o zgodności przepisów ustaw z konstytucją, natomiast w swych orzeczeniach kierować się Konstytucją musi (bezpośrednie stosowanie konstytucji przez sądy jest zapisane w niej samej). stąd uznał, że, działania pkw muszą się liczyć z tym, że - cytuję z uzasadnienia - "konstytucyjne prawa obywatela nie mogą być ograniczane przez nadmiernie restrykcyjną metodę oceny prawidłowości wpisów w wykazie osób popierających". no i brawo! to jest interpretacja SN, do której jest jak najbardziej - przez zasadę bezpośredniego stosowania Konstytucji - uprawniony. kłopot w tym, że PKW wcale nie jest związana interpretacją Sądu Najwyższego - ma obowiązek jedynie bez gadania zarejestrować komitet, którego skargę SN uznał za zasadną. gorzej! sposób liczenia głosów przez PKW jest sprawą całkowicie uznaniową, której nie ma PKW uregulowanej nawet w swym regulaminie! i jak tu do cholery poskarzyć się na działanie PKW?!?! Kodeks Wyborczy jest skopany o tyle, że nadając PKW status najwyższego organu wyborczego, całkowicie pozbawia PKW nadzoru. to jest zadanie dla Trybunału Konstytucyjnego by upupić Kodeks Wyborczy. ale TK tego nie zrobi ze względów, których każdy średnio rozgarniety czytelnik Nowego Ekranu domyślić się może
 • Nie demokracja tylko prawo.
  Demokracja to taki potworek, który jak widać niszczy świat.
  To nie demokracja powinna rządzić tylko prawo. Demokrację wymyślono po to, żeby głupi lud dawał się okradać, zadłużać i żeby rządziła czerwona hołota nazywająca się dla potrzeb wyborów prawicą. W Polsce nie ma elit a te elity jak Nowy Ekran, Nowa Prawica są niedopuszczane do stołu. Do momentu jak ten system nie zbankrutuje to zawsze będzie tak samo. UE już przestaje panować nad biegiem wydarzeń, tonie w długach, zniszczyła Europę i nie ma na nic pomysłu. Jest to szansa dla Polski. Te bandy, które rzadzą już wiele lat będą musiały odejś razem z rozpadem Titanica obawiam się, że wcześniej władzy nie oddadzą.
 • Autorka, @ŁŁ
  O ile to nie ma być bicie piany ale skuteczne działanie powinno zostać skierowane przez każdy z pokrzywdzonych komitetów wezwanie do KBWE o przysłanie obserwatorów. Następnie należy spotkać się z każdym przybyłym obserwatorem i przekazać mu po angielsku całe dossier sprawy wraz z ustnym komentarzem.

  Pozdrawiam
 • 100 podpisów - na co wam więcej!!!
  taką akcję proponuję zamiast JOW-ów
 • @contessa
  "Nie zauważył Pan, że bezczelnie zerżnęłam ten fragment z notki Łazarza"

  Zżynanie nie zwalnia od myślenia. :)
 • Bialoruska TV
  czy ktos przekazał info do Bialoruskiej Telewizji?
 • @contessa
  "Zatem... zarzut Pana uznaję za bezzasadny."

  Nie umie Pani czytać. Anarche napisał, że nie możemy zwracać się do organów tego państwa , gdyż ... itd.

  A to nieprawda, gdyż mamy drogę odwoławczą jaką jest Sąd Najwyższy, który już pokazał swoją klasę.

  "PS. A tak w ogóle... to czepianie się jest najłatwiejsze."

  Nie ze mną te numera szanowna Pani. Ja już dwa dni pracuję nad konkretnym problemem prawnym, który uważam za niemniej ważny niż nasza walka o czystość wyborów. Za kilka dni napiszę notkę na ten temat.
 • @contessa@waldemar.m
  "ponieważ władze naszego państwa, tym razem reprezentowane przez Państwową Komisję Wyborczą, swoimi działaniami jawnie urągają zasadom legalizmu i praworządności, nie mogą więc być adresatem naszych skarg."
  Rzeczywiscie obawiałam się tego pluralis i trzba będzie to przeformułować. Mimo wyszczególnienia PKW wydźwięk jest agresywny wobec władz w ogóle. Za szybko pisałam.
  Tak wiec - contessa - to jest do zmiany.
  I w cholerę z tą demokracją - słusznie pisze michal43.
  Postaram sie do północy zaproponować poprawki.
 • dr Bartosz Józwiak Prezes Unii Polityki Realnej
  2011-09-09 : Bartosz Józwiak
  Orzeczenia Sądu Najwyższego wykazały, że Państwowa Komisja Wyborcza działała bezprawnie
  ikona newsa

  Szanowni Państwo. Członkowie i Sympatycy Unii Polityki Realnej.

  Jeszcze nie opadły dymy po naszym nieudanym zbieraniu podpisów pozwalających nam na ewentualny start w najbliższych wyborach parlamentarnych, a już życie, a raczej ludzie układu, dostarczyli nam kolejnych wyzwań.

  W wyniku protestów Nowego Ekranu i skupionych wokół tego portalu ludzi prawicy oraz korzystnych dla Nich orzeczeń Sądu Najwyższego, wykazano, że Państwowa Komisja Wyborcza od kilku lat działała bezprawnie, jednocześnie dzięki tym działaniom sztucznie kreując wynik wyborczy. To jest skandal, jaki nie miał miejsca w historii III RP. Zdaje się stawać nam przed oczyma duch słynnego, komunistycznego referendum 3xTAK! Bo właśnie tak działa układ trzymający władzę i rząd dusz w naszym kraju. Układ,
  którego beneficjentem i troskliwym opiekunem jest PO.

  Jednak w mroku tego wyborczego hochsztaplerstwa jaśnieje i dla nas wolnościowców iskierka nadziei. Jeśli bowiem SN zechce być konsekwentny (co w III RP, pod rządami PO, nie jest takie jednoznaczne, jak w normalnym państwie prawa), to będzie musiał unieważnić wybory i cofnąć się do etapu zbierania podpisów. A nawet jeśli zabraknie Mu odwagi, to może to zrobić trybunał międzynarodowy, gdyż zapewne tam zostaną te fałszywe wybory zaskarżone.

  Dlatego musimy nie tylko konsekwentnie i z całych sił wspierać naszych kolegów z Nowego Ekranu, którzy toczą walkę także dla nas, ale być także zwarci i gotowi do ponowienia trudu zbierania podpisów. Jest to o tyle ważne, że nie może się już zdarzyć, że UPR nie podoła temu zadaniu w zakresie jaki by nas wszystkich satysfakcjonował. Teraz skupimy siły i bardzo racjonalnie podejdziemy do tej akcji. mam też nadzieję, że nasze porozumienie wyborcze będzie jeszcze szersze i silniejsze. Dlatego
  proszę wszystkich o maksymalną mobilizację i gotowość. W stosownym momencie Sekretarz Generalny UPR, Pan Tomasz Brzezina, przekaże Państwu odpowiednie wytyczne i zalecenia. Teraz zachowajmy pełną mobilizację.

  Z poważaniem

  dr Bartosz Józwiak
  Prezes Unii Polityki Realnej

  http://www.upr.org.pl/main/artykul.php?strid=1&katid=156&aid=9481
 • @gąszcz
  "to jest zadanie dla Trybunału Konstytucyjnego by upupić Kodeks Wyborczy. ale TK tego nie zrobi ze względów, których każdy średnio rozgarniety czytelnik Nowego Ekranu domyślić się może"

  Nie Szanowny Panie! TK tego nie zrobi, gdyż nikomu nie przyjdzie do głowy zwrócić się do niego!!!

  A to jest właśnie ta droga, a nie pisanie listów do Berdyczowa, czyli za granicę.
 • Systemy padają nie dlatego, że są złe i okrutne.
  Tylko dlatego, że bankrutują i nie ma się co łudzić, że się coś zmieni wczesniej. Najpierw bankructwo później zmiany na to nie mamy niestety wpływu. Wszystkie te kraje demokratyczne się popierają i łamanie prawa dla nich nie jest ważne. Jest jeszcze dużo kasy, którą można rozkraść. Miejmy nadzieję, że przyspieszą i wtedy dopiero nastąpi normalność. Znajdzie się jakiś rozsądny dyktator, który ich pozamyka i wprowadzi kapitalizm. Świat się zacznie rozwijać i zbieranie podpisów nie będzie nikomu potrzebne.
 • @contessa
  Ups! Wysyłałam tuż po ukazaniu sie postu, a druga turę, już nie czytając, póżniej; nie wiem, zatem, jaka wersję wysyłałam. Zmieniałam tylko nagłówek. A jakie to zmiany były? Popełniłam, w przypadku wysłania wersji bez korekty, jakiś lapsus czy niewłaściwość?
 • @waldemar.m
  1. Zżynanie oczywiście nie zwalnia z myślenia ale liczę, że Łazarz wiedział co pisał.
  2. ""ponieważ władze naszego państwa, tym razem reprezentowane przez Państwową Komisję Wyborczą, swoimi działaniami jawnie urągają zasadom legalizmu i praworządności, nie mogą więc być adresatem naszych skarg."

  "(...) ponieważ władze naszego państwa, tym razem reprezentowane przez Państwową Komisję Wyborczą (...) "!

  Przecież PKW nie jest reprezentantem SN. Nic mi o tym nie wiadomo....
  Pozdrawiam.
 • @Łażący Łazarz
  Jak widać PKW nie bierze do głowy SN. Są to takie obyczaje. Wygląda na to, że SN nie ma już nic do gadania. Ciekawe kto rzadzi? Może kiedyś się dowiemy?
 • @michal43
  Potworek jest, ale czy jest nim właśnie DEMOKRACJA (władza ludu, jeżeli się nie mylę..)?
  .
  PRAWO ma rządzić... OK, ale KTO ma je TWORZYĆ? Królowie (było), Satrapowie (było), szlachta (było)... może Iluminaci?
  .
  "Demokrację" U NAS "wymyślono po to, żeby głupi lud dawał się okradać, zadłużać i żeby rządziła czerwona hołota" ale stąd cudzysłów. Jeżeli dobrze rozumiem co się dzieje, to stworzono POZÓR demokracji... A u WŁADZY (w tym USTAWODAWCZEJ!) zostali "ci sami", tylko się przefarbowali...
  .
  Potworkiem NA PEWNO okazała się (po czasie) UE. Właśnie się rozsypuje. Co przeważyło? Może fikcyjny pieniądz (bez pokrycia w rezerwach kruszców), kto przypomni od kiedy? Pieniądz, który PRZESTAŁ istnieć realnie... Jest już TYLKO w KOMPUTERACH. Może kolejne "instrumenty tzw 'pochodne' finansowe" których "działanie" "rozumie" tylko kilka osób w każdym banku?
  .
  U nas "potworkiem" okazała się "Banda Czworga":
  - "Polska w (wiecznej) budowie",
  - "aby żyło się lepiej (kolesiom)",
  - "Polska zasługuje na więcej (podatków?)"...
  .
  Będąc u władzy (stanowiąc właśnie wspomniane przez Ciebie prawo),
  doprowadzili do sytuacji, w której m.in.
  RENTA czy emerytura to 500-1500zł, a "nakłady" na
  WIĘŹNIA są 2.000-2.500zł.
  .
  W której pieniądze WYCIEKAJĄ w dziurach w przepisach (administracja), choćby zasiłki...
  .
  W której przedsiębiorca (a TYLKO on, a nie zwykły człowiek, które "kosztów" nie MA) "pakuje w koszta" CO TYLKO się da, bo JEST PRZEŚWIADCZONY, że jeżeli zapłaci UCZCIWIE PODATEK, to te pieniądze zostaną zmarnowane.
  .
  Wygląda, że "Kowalski" został "zrobiony w balona"...
  Ale czy to właśnie nie "Kowalski" jest uprawniony do tworzenia prawa?
  Pośrednio lub bezpośrednio.

  Zabijecie?
 • @Łażący Łazarz
  Na konferencji prasowej pytający nie doręczają dokumentów. Nikt ich nawet nie jest w stanie przeczytać. Na konferencji prasowej zadaje się celne miażdżące pytania, przed którymi trudno zrobić unik.
 • @michal43
  "Jak widać PKW nie bierze do głowy SN. Są to takie obyczaje. Wygląda na to, że SN nie ma już nic do gadania. Ciekawe kto rzadzi? Może kiedyś się dowiemy?"

  Brawo !! Dochodzimy powoli do Jądra Ciemności ... z konsekwencjami. Gdy dojdziemy trzeba się będzie za portalu zamienić na Kedyw.
 • @carcajou
  Tym bardziej, że trzech członków PKW jest z SN, a reszta to też kukiełki z tej samej bajki.
 • @laurentp
  Czym większa demokracja tym większy bałagan. W demokracji nikt za nic nie odpowiada. Kompromisy to dziwaczne ustawy, które trzeba zaraz zmieniać bo są tak głupie, że nikt nie wie o co chodzi. Ale można lody kręcić i o to tutaj chodzi. Raz my, raz wy, raz my, raz wy itd.
 • @andrzej61 - "istotna wartość"
  Póki co circ nic nie zorganizowała (gdzieś tam funkcjonują niedobitki LEGIONU) a my zrobiliśmy NE, LAS SMOLEŃSKI i wspieraliśmy silnie ob-ciach, o innych sprawach nie wspominając.
 • @Łażący Łazarz
  Dzienikarze wiedzą czym się mają interesować i nikt z nich nie podejmie tematu tak niewygodnego. Ma pracę i reszta go nie interesuje. Jak będzie za ciekawski to mu podziękują. Ci co mieli się zarejestrowac to są w grze i można spokojnie spać. Raz my, raz wy, raz my raz wy itd.
 • @Łażący Łazarz
  Czy padło pytanie o stanowisko PKW w sprawie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa? Tego dociekali dziennikarze PAP już we wtorek. Czy padło pytanie o podstawę prawną przejęcia przez PKW kompetencji prezydenta?

  Co do wyjadaczy. Odpowiadając przed TK na pytania sędziów obroniłem stanowisko reprezentowanej przeze mnie strony, co zaowocowało korzystnym wyrokiem. Nie mam obaw stanąć twarz w twarz i przed PKW.
 • @michal43
  Ale szykują się zmiany bo TVN24 chce się sprzedać co to oznacza wkrótce się dowiemy. Coś w powietrzu wisi.
 • @Łażący Łazarz
  Właśnie dostałam info na NP, że na TVPinfo jakiś przedstawiciel PKW otwartym tekstem podał, że podstawą odrzucenia dwóch komitetów było "wzajemne reklamowanie się". I że zgodnie z literą prawa, niedopuszczalne jest, aby komitet wyborczy agitował na rzecz innego komitetu.
  Niestety wiadomość pochodzi z drugiej ręki, bez linku. Może ktoś to oglądał??
 • @michal43
  Znowu celnie.
 • @michal43
  Obyś NIE miał racji: na WP ZNIKNĘŁA treść komentarzy, ale licznik pokazuje, że są (niezależnie od tematu)...
 • @contessa
  http://wyborcza.pl/1,91446,10246378,Kolejny_klopot_inicjatywy_Dutkiewicza__PKW_chce_wyjasnien.html
 • @contessa
  Było na tym losowaniu numerów komisji... Padło takie stwierdzenie, że na dokumencie jednego Komitetu widniało logo drugiego, które też miało się zarejestrować; ze swoimi odrębnymi dokumentami. Trochę dziwne, ale...tak powiedzial przewodniczacy PKW. Słyszałam.
 • @waldemar.m
  "Nie Szanowny Panie! TK tego nie zrobi, gdyż nikomu nie przyjdzie do głowy zwrócić się do niego!!!"

  podziwiam wiarę w Trybunał Konstytucyjny ;) zwrócę się i mam, normalnie łaskawy pan z tego TK. a propos naszej sprawy - Sąd Najwyższy zawsze ma prawo skierować pytanie do TK o konstytucyjność danych przepisów...

  pozdrawiam
 • @Łażący Łazarz
  "My już się zwrócilismy do TK we wtorek, zapomniałeś?"

  Opublikuj ten dokument, albo przynajmniej przyślij mi go na mój adres.

  Z góry dziękuję.
 • @Łażący Łazarz
  "Myślę, że zamieniasz się w krok po kroczku w wujka dobra rada."

  Gdybyć wiedział nad jakim problemem prawnym teraz pracuję, to połknął byś swoje słowa.

  "Polemika nie miała innego sensu niż żeby była - jakakolwiek."

  Tak się nie robi! W świat poszedł przekaz, że Paweł rozpuszcza plotki.
 • @gąszcz
  Naszej sprawy w obecnej sytuacji nie uda się wygrać przed sądami, ani w Polsce, ani w UE bez względu na normy prawne. Popatrzcie na te twarze. I w PKW. I w TK. I w SN. Poczytajcie ich życiorysy.

  Aby demokracja zwyciężyła musi nastąpić wstrząs...
 • @michal43
  Przeczytaj proszę jeszcze raz.
  Specjalnie napisałem "demokracja", != demokracja.
  .
  MA odpowiadać za SIEBIE na każdym szczeblu.
  Na "samym dole" to działa: wójt gminy wiejskiej LICZY się z mieszkańcami i najczęściej o nich dba.
  Ale TU jest "alternatywa" "zbierze się 10 chłopa i mu wp..."....
  .
  A z mojej(!!) obserwacji tego kto, co i JAK "ugrał" z "rządem" (górnicy, mundurówka, ale nie "słabe" pielęgniarki) wynika, że polityk bardziej od SŁUPKÓW boi się prozaicznie "DOSTAĆ W RYJ"....
  Zastrzegam, to moje wrażenie i MOGĘ się mylić...

  A w Polsce mamy POZORY...
 • @Tomasz Urbaś
  Demokracja ma zwyciężyć. To może być jeszcze większa demo. Aż strach się bać. Niech prawo zwycięża a nie większość baranów.
 • @Łażący Łazarz
  "Ależ SN jest dokładnie od tego - od oceniania praworządności działań PKW."

  poproszę podstawę prawną
  (tylko nie te fragmenty kodeksu wyborczego mówiące o zaskarżaniu odmowy zarejestrowania komitetów przez PKW - to jest kontrola jak najbardziej, ale bardzo fragmentaryczna)

  "To rola Sądu Najwyższego w KW i w całym systemie prawa wyborczego."

  wykładnię systemową można spróbować, ale obawiam się, że w tym przypadku skazane to jest na niepowodzenie - owszem Sąd Najwyższy rozpatruje skargi i protesty wyborcze, decyduje o ważności wyborów, ale zawsze na podstawie upoważnienia ustawowego (konkretnie KW). jak nie ma upoważnienia - dupa zbita i system prawa wyborczego nie pomoże. trzeba też pamiętać, że SN jest częścią sądownictwa, PKW - nie

  "To nie jest interpretacja SN (bo orzeczenie jest najwyższej instancji) ale wiążąca ocena prawna i wiążąca wytyczna."

  tak. tyle, że dotyczy konkretnej skargi złożonej przez Wasz komitet wyborczy... jako, że nie podjęta w formie uchwały pełnego składu (lub 7 sędziów) nie wiąże NAWET sam Sąd Najwyższy w innych sprawach w przyszłości, nie mówiąc o PKW

  chłopaki i tak zrobicie kawał dobrej roboty jeśli uda wam się z TK i wszechwładza PKW będzie ograniczona
 • Ciekawostka czy dynamit?
  "Sto tysięcy osób podpisało się pod petycją domagającą się od rządu Davida Camerona rozpisania referendum w sprawie członkostwa Wielkiej Brytanii w UE - informuje BBC. Petycję z podpisami wręczyła na Downing Street kilkuosobowa grupa posłów."

  WP: http://wiadomosci.wp.pl/kat,1356,title,Wielka-Brytania-wyjdzie-z-Unii-Europejskiej,wid,13771889,wiadomosc.html
 • @laurentp
  Czyli UE się wali. To nastąpi bardzo szybko wystarczy, że jedno państwo wyjdzie z tego kołchozu. To bedzie tak jak ZSRR. Banda czworga wtedy będzie musiała oddac władzę bo nie będzie miała sponsora. To dla Polski wielka szansa na przywrócenie normalności.
 • @Tomasz Urbaś
  "Naszej sprawy w obecnej sytuacji nie uda się wygrać przed sądami, ani w Polsce, ani w UE bez względu na normy prawne. Popatrzcie na te twarze. I w PKW. I w TK. I w SN. Poczytajcie ich życiorysy."

  po prostu grupa znajomych. kruk krukowi...
 • @gąszcz
  Wszystko zgodnie z ustaleniami raz my, raz wy, raz my , raz wy itd.
 • @andrzej61
  To myśl ! I rób !!
 • @gąszcz
  Gorzej bywa, że powinowatych, a nawet krewnych.
 • @gąszcz
  To jest mafia.
 • @michal43
  Że się wali to widać od co najmniej miesięcy (jak ktoś ma czas i rozum i Internet)...
  Ale ostatnio jest PRZYSPIESZENIE...
  .
  Sam podałeś link, że EURO to CYROGRAF... i to bezterminowy...
  .
  Pytanie: JAK BARDZO zdeterminowane są "europasożyty" (a u nas BC) NIE dać oderwać się od koryta...
  .
  Kilka miast w PL ma (ponoć) broń akustyczną do tłumienia zamieszek...
 • @carcajou
  Mafia? Mafia ma (miała?) HONOR...
 • @contessa@waldemar.m@space
  Spore zmiany. Proszę o zapoznanie się i merytoryczne uwagi, najlepiej od razu formułowane w tekście, bo ja już jestem wypompowana:


  W czerwcu i lipcu b.r. informowaliśmy instytucje europejskie i światowe, wpływowe osoby ze świata polityki oraz międzynarodową opinię publiczną o rażących przykładach łamania w Polsce zasad praworządności, czego dopuszcza się rząd Platformy Obywatelskiej i podległe mu instytucje.

  Dziś - w przededniu wyborów do Sejmu i Senatu RP, my Polacy stajemy się ofiarą kolejnych naruszeń prawa przez organa rządowe - które powinny tych praw strzec. Jesteśmy zmuszeni apelować do opinii światowej, ponieważ najwyzszy organ nadzorujący wybory - Państwowa Komisja Wyborcza swoimi decyzjami odbiera znacznej części obywateli możliwość uczestniczenia w wyborach na zasadach równości zagwarantowanych w Konstytucji RP.

  Pierwsze przekroczenie prawa nastąpiło wtedy, gdy Państwowa Komisja Wyborcza nie dopuściła do rejestracji zgłoszeń udziału w wyborach następujących Komitetów Wyborczych:
  KW Porozumienia Prawicy,
  KW Nowej Prawicy,
  KW Prezydentów Miast – Obywatele do Senatu,
  i KW Wyborców Obywatelskich List Wyborczych Nowego Ekranu, powołując się na niespełnienie przez listy wymogów Kodeksu Wyborczego. Pretekstem do takiej decyzji PKW było kwestionowanie ważności podpisów obywateli, składanych na listach popierających powołanie wyżej wymienionych Komitetów Wyborczych.

  Komitet Wyborczy Wyborców Obywatelskich List Wyborczych Nowego Ekranu - uznając takie kwestionowanie podpisów za nadużycie - skierował sprawę do Sądu Najwyższego RP, który to Sąd wyraził stanowisko, że PKW oraz podległe jej Okręgowe Komisje Wyborcze postępowały niezgodnie z prawem.
  W rezultacie PKW, stosując się do postanowienia Sądu Najwyższego, uznała WAŻNOŚĆ podpisów popierających utworzenie KW Wyborców Obywatelskich List Wyborczych Nowego Ekranu, natomiast nie uczyniła tego w stosunku do pozostałych ubiegających się o rejestrację Komitetów Wyborczych.

  Jest to złamanie prawa równości w literze prawa wyborczego.

  Sąd Najwyższy uzasadnił nieprawidłowość działania PKW następująco:
  „konstytucyjne prawa obywatela nie mogą być ograniczane przez nadmiernie restrykcyjną metodę oceny prawidłowości wpisów w wykazie osób popierających - tu: utworzenie komitetu wyborczego wyborców, a w innych przypadkach - kandydatów do stanowisk, które na mocy Konstytucji obsadzane są w wyborach bezpośrednich" .
  Co więcej - Sąd Najwyższy w uzasadnieniu zawarł następujacą konkluzję:
  "Sąd Najwyższy uważa, że przy ocenie prawidłowości wpisania danych osobowych do wykazu poparcia należy stosować metodę przeciwną tej, która jest stosowana przez PKW”.

  W naszym rozumieniu oznacza to, że działania PKW i OKW zostały ocenione jako nieprawidłowe oraz że ograniczały prawa konstytucyjne - a więc były niekonstytucyjne.

  My, Obywatele Rzeczpospolitej Polskiej mamy poważne podejrzenie, że niekonstytucyjne działania PKW i podległych jej jednostek OKW mają charakter powszechny, istotny dla przebiegu głosowania i wyników wyborów.
  PKW po wezwaniu KW Wyborców Obywatelskich List Wyborczych Nowego Ekranu, uczynionym w trybie skargowym i po stwierdzeniu nieprawidłowości, ma - wynikający z Kodeksu Postępowania Administracyjnego, Kodeksu Wyborczego i Konstytucji RP - obowiązek podjąć działania w celu unieważnienia bezprawnych decyzji, a nie dysponując możliwością zmiany kalendarza wyborczego ma obowiązek dopełnić wszelkich czynności, zmierzających do usunięcia zaistniałych naruszeń prawa i przywrócenia praw oraz czynności wyborczych odebranych jej decyzjami zainteresowanym podmiotom.
  W przełożeniu na praktykę wyborczą oznacza to konieczność przerwania biegu czynności wyborczych i zwrócenia się do Prezydenta RP z wnioskiem o ponowne ogłoszenie wyborów i wyznaczenie nowego kalendarza wyborczego.

  Mimo że takie postępowanie dyktują obowiązujące w Polsce akty prawne jak i logika działania w duchu prawa, PKW zignorowała wszystkie zaistniałe okoliczności i kontynuuje procedurę wyborczą, niezgodną - w świetle przytoczonego postanowienia SN - z konstytucyjną zasadą równego traktowania podmiotów wyborczych.

  Nasze dążenie do przywrócenia stanu zgodności z prawem przebiegu wyborów parlamentarnych nie wymaga uzasadnienia, jednak zwracamy Państwa uwagę, że jeżeli nasze zastrzeżenia nie zostaną uwzględnione, zaistnieje podstawa prawna do zakwestionowania ważności odbytych z naruszeniem prawa wyborów. Mamy podstawy sądzić, że wówczas nierzetelna PKW (lub inne organy państwa) zastosuje wykładnię prawa zgodną z interesem politycznym partii obecnie rządzacej, skupiającej w swoich rękach pełnię władzy Państwa (ustawodawczą, wykonawcza i sadowniczą). A ponadto mającej na swoje usługi niemal całość władzy czwartej - polskiej przestrzeni medialnej.

  Zasadność naszych obaw potwierdza fakt, że społeczeństwo polskie w ogóle nie jest informowane o zaistniałym sporze prawnym i o powyższych aktach łamania przez PKW prawa równości udziału w wyborach, bo media celowo przemilczają tę sprawę – konferencje prasowe zorganizowane przez pokrzywdzone komitety wyborcze były rejestrowane przez agencje prasowe i reporterów głównych stacji telewizyjnych, ale materiały z nich nie zostały podane w mediach do wiadomości w sposób umożliwiający zapoznanie się szerokiej opinii publicznej z tymi niewątpliwie bulwersującymi faktami, np. przez zamieszczenie w cyklicznych serwisach informacyjnych. Pojawiły się jedynie krótkie (i krótko dostępne) wzmianki na ten temat w mediach elektronicznych. Sprawa jest w ewidentny sposób wyciszana i po prostu w przestrzeni publicznej nie istnieje.

  Postępowanie instytucji państwowych i mediów będących na ich usługach zmusza nas, zwykłych obywateli, do podejmowania własnych inicjatyw i nagłaśniania niekonwencjonalnymi środkami zaistniałych aktów naruszania praw wyborczych.

  Na dodatkowe podkreślenie zasługuje fakt, iż praktyki stosowane przez rząd polski i instytucje publiczne wykonujące tego rządu polecenia mające miejsce W OKRESIE POLSKIEJ PREZYDENCJI W UNII EUROPEJSKIEJ stoją w rażącej sprzeczności zarówno z literą jak i z duchem praw obowiązujących w europejskiej wspólnocie narodów.

  Gdy deklaracje polskiego rządu są pustym frazesem i szyderstwem z praworządnosci - demokracja w Polsce staje się fikcją.


  Opisane okoliczności sprawiają, że dla wyrównania standardów praworządności obowiązujących w Europie, niezbędna jest debata na forum międzynarodowym o stanie polskiej demokracji.
  Prosimy - o poparcie naszej inicjatywy, o zainteresowanie się sprawą i przesłanie tego listu do znajomych i rodziny. Zależy nam na tym aby jak najwięcej osób dowiedziało się o stanie demokracji w naszym kraju.

  Z powazaniem ....
 • @laurentp
  Sprobuj uzyc "google translator".ja wlasnie wsiadam do samolotu wiec mnie nie bedzie przez dluzsza chwile.
 • WEŹ UDZIAŁ W AKCJI ZAMBA !!!
  TYLKO PSYCHICZNIE CHORY CHODZI NA WYBORY - Zdrowy Bierze Udział W Akcji Zamba !!!

  Skopiuj i rozpowszechniaj poniższy link do akcji ZAMBA -

  http://romanwlos.wordpress.com/2011/08/30/wez-udzial-w-akcji-zamba/

  http://romanwlos.wordpress.com/2011/08/30/wez-udzial-w-akcji-zamba/

  http://romanwlos.wordpress.com/2011/08/30/wez-udzial-w-akcji-zamba/

  http://romanwlos.wordpress.com/2011/08/30/wez-udzial-w-akcji-zamba/

  http://romanwlos.wordpress.com/2011/08/30/wez-udzial-w-akcji-zamba/

  http://romanwlos.wordpress.com/2011/08/30/wez-udzial-w-akcji-zamba/

  http://romanwlos.wordpress.com/2011/08/30/wez-udzial-w-akcji-zamba/

  http://romanwlos.wordpress.com/2011/08/30/wez-udzial-w-akcji-zamba/


  http://romanwlos.wordpress.com/2011/08/30/wez-udzial-w-akcji-zamba/

  http://romanwlos.wordpress.com/2011/08/30/wez-udzial-w-akcji-zamba/
 • @prometheus
  doopa, to MUSI tłumaczyć CZŁOWIEK... i to "kumaty"...
  Kto się podejmie zadania?
 • @Łażący Łazarz
  Myślałeś o gg jako formie kontaktu? Na zapas? (chyba idzie przez serwer...)
 • @all
  A tu proszę popatrzeć, dlaczego WARTO ten list wysłać do Nigela Farage'a. I nawet pomyślałam, że warto by go było zaprosić do nas, żeby wsparł organizowanie kontroli wyborów, nadał sprawę do jakichś bystrzaków, co się na tym znaja!!
  http://www.youtube.com/watch?v=Ue5qY8nyN9s&feature=related

  To jest prawdziwy człowiek pasji i jakby POZYTYWNA wersja Korwina.
 • Tekst listu po korekcie i z załączonym tłumaczeniem na jęz.angielski już jest !
  Za "obcięte" literki przepraszam ale to edytor nocne harce wyprawiał, a ja nieboga nie dałam mu rady.
  Teraz dobranoc wszystkim, a z rana - wysyłanie ! Mam nadzieję, że N.Farage nie dostanie 1000 egz., a np. media polonijne ani jednego...

  Jednocześnie proszę dawać znać o otrzymanych odpowiedziach ale przed ich publikacją kierować do mnie na PW.
  Pozdrawiam.
 • @contessa
  Za długie, za trudne, bez wyartykułowania przewodniej myśli. Osobę nieznającą tematu zniechęca do przeczytania po pierwszych kilku zdaniach. Jednocześnie brak przesłania dla mediów i grupy docelowej.

  Przed ostatecznym sformułowaniem tekstu powinien być opatrzony na początku notki wyraźnym info o tym, że jest projektem w trakcie redagowania, a rozpoczęcie akcji wysyłki nastąpi po zakończeniu prac. Wielu czytelników nie czyta komentarzy i w dobrej wierzy od wczoraj wysyła petycję niedopracowaną. To grozi spaleniem akcji.

  Ponadto uważam, że powinnaś wycofać się z prośby o przesyłanie Ci na PW odpowiedzi. Nie widzę potrzeby, abyś zbierała dane o uczestnikach akcji.

  Pozdrawiam
 • Contessa
  Powinno byc - w paru miejscach -rules a nie rolls.

  Reszta super i dzieki za te robote !

  Dalej uwazam, ze w takiej formie nie powinno byc wysylane do Rzecznika - tam powinna isc formalana skarga napisana przez prawnika i poparta przez zainteresowane KW.
  Dzieki i pozdrawiam
 • @LL
  Nie bardzo rozumiem, czy NE zlozyl formalna skarge konstytucyjna, czy tylko "zaprotestowal' do TK na dzialania PKW ?

  Pozdrawiam
 • @Tomasz Urbaś
  "
  Przed ostatecznym sformułowaniem tekstu powinien być opatrzony na początku notki wyraźnym info o tym, że jest projektem w trakcie redagowania, a rozpoczęcie akcji wysyłki nastąpi po zakończeniu prac.
  Wielu czytelników nie czyta komentarzy i w dobrej wierzy od wczoraj wysyła petycję niedopracowaną. To grozi spaleniem akcji."

  zgadzam się
 • @Tomasz Urbaś
  Jakie dane ????? Ty myślisz, że ja mam czas zajmować się pierdołami ?
  A co do reszty - mogłeś zamiast mądrzyć się w komentarzach, zaproponować poprawki.
  To tyle w temacie.

  Komu się nie podoba - niech oleje. Najpierw wrzask że "trzeba coś robić", a jak ktoś coś zrobi za Was na tyle na ile potrafi to się zaczyna gadanie "źle, to nie tak, ja bym to inaczej zrobił"...
  Pozdrawiam.
 • @faxe
  "Powinno byc - w paru miejscach -rules a nie rolls."

  To w ramach pomocy czy krytyki ?
  Przepraszam, że pytam.
  Pozdrawiam.
 • @space
  Było, że to projekt. W chwili zamieszczenia tłumaczenia angielskiego projektem być przestało. Nie mam czasu, Ty przypuszczam, że też na cuiągnące się w nieskończoność poprawki.
  Pozdrawiam i jeszcze raz dziękuję.
 • @anarche
  "To jest prawdziwy czlowiek pasji i jakby pozytywna wersja Korwina"

  Zdumiewasz mnie Anarche, ale masz prawo .
  Ja przestałam cenić Korwina odkąd napiętnował Powstanie Warszawskie i oraz za prorosyjskie wypowiedzi.
  Tylo tyle i aż tyle.
 • @contessa @anarche
  Nie odzywałem się bo nie miałem czasu. Jestem ostatnio bardzo zajęty. Postaram się napisać do Pana Nigela Farage. Zawsze odpisuje.

  Pozdrawiam!!!
 • @contessa
  Co do Antonia to już pisałem Ci na PW, że jestem zasmucony jego nieobecnością i brakiem odzewu na NE.

  Jeżeli przez najbliższe 2 tygodnie się nie odezwie to będzie trzeba zacząć go szukać, bo sprawa jest dziwna.
 • @adriano
  Jaki najlepszy temat wiadomości należy podać w e-mailach? : >
 • @prometheus
  Dobry pomysł! Choć cała ta sytuacja przypomina BiA loruś :/
 • @contessa
  Oczywiscie POMOCY, glupio byloby wyslac w tekscie "wyborcze buleczki" zamiast "wyborcze zasady/prawa"

  Wiecej sie nie odzywam, myslalam ze to praca zespolowa, a nie krytykanctwo - od ktorego daleka jestem... ale czlowiek myli sie ciagle.
  Jescze raz czapka z glowy za super robote

  Pozdr
 • @faxe
  Ja (niestety) widzę krytykę bo w Twojej uwadze brakuje mi pasażu, w którym należy wnieść poprawkę. Będę wdzięczna za pomoc.
  Pozdrawiam.
 • @contessa
  Contesso, pozwoli Pani, że ja tylko wyrażę wdzięczność, wiem że sprawa jest w dobrych rękach. Jeszcze raz dziękuję i serdecznie pozdrawiam.
 • @contessa
  The National Election Commision (PKW) did not allow for the general election the electoral rolls of the following Election Committees (KW's): KW Porozumienia Prawicy (The Agreement of the Right), KW Nowej Prawicy (The New Right Wing), KW Prezydentów Miast – Obywatele do Senatu (The Electoral Committee of the City Presidents - The Citizens to the Senate), KW Wyborców Obywatelskich List Wyborczych Nowego Ekranu, invoking the lack of fulfillment of the Election Suffrage by the rolls. The Election Comitee of Citizen Electors (KW W) of Obywatelskie Listy

  2x w tym akapicie
 • @faxe - znaczy się ma być tak ???
  "The National Election Commision (PKW) did not allow for the general election the electoral RULES of the following Election Committees (KW's): KW Porozumienia Prawicy (The Agreement of the Right), KW Nowej Prawicy (The New Right Wing), KW Prezydentów Miast – Obywatele do Senatu (The Electoral Committee of the City Presidents - The Citizens to the Senate), KW Wyborców Obywatelskich List Wyborczych Nowego Ekranu, invoking the lack of fulfillment of the Election Suffrage by the RULES. The Election Comitee of Citizen Electors (KW W) of Obywatelskie Listy "

  ??
  Oczywiście w tekście poprawię małymi literami.
  Pozdrowienia.
 • @faxe
  "Nie bardzo rozumiem, czy NE zlozyl formalna skarge konstytucyjna, czy tylko "zaprotestowal' do TK na dzialania PKW ?"

  Bardzo dobrze sformułowane pytanie. Ja o to samo pytam na swoim bloghu. Czekam na odpowiedź.
 • @anarche
  "W czerwcu i lipcu b.r. informowaliśmy instytucje europejskie i światowe, wpływowe osoby ze świata polityki oraz międzynarodową opinię publiczną o rażących przykładach łamania w Polsce zasad praworządności, czego dopuszcza się rząd Platformy Obywatelskiej i podległe mu instytucje. "

  Bo mu ustawodawca i my pozwalamy. Trzeba mieć tego świadomość. Co odpowiesz, gdy Ciebie zapytę: A co zrobiaś dla zapobieżenia tym sytuacjom?
 • @anarche
  "Państwowa Komisja Wyborcza swoimi decyzjami odbiera znacznej części obywateli możliwość uczestniczenia w wyborach na zasadach równości zagwarantowanych w Konstytucji RP."

  Błąd! Powinno być : ... możliwość biernego uczestniczenia w wyborach ...
 • @waldemar.m
  Tyle mamy gwarancji i praw ile sobie wywalczymy i tyle zamordyzmu na ile sobie pozwolimy.®
  Pozdr
 • @anarche
  "który to Sąd wyraził stanowisko, że PKW oraz podległe jej Okręgowe Komisje Wyborcze postępowały niezgodnie z prawem. "

  Nieprwda! Sąd Najwyższy uznał, że PKW postąpiła zbyt restrykcyjnie, a nie że naruszyła prawo.
 • @contessa
  Tak wlasnie, dzieki
  Pozdr
 • @anarche
  "W naszym rozumieniu oznacza to, że działania PKW i OKW zostały ocenione jako nieprawidłowe oraz że ograniczały prawa konstytucyjne - a więc były niekonstytucyjne."

  Nieprawda! Zbyt daleko idące przypuszczenie.
 • @anarche
  "My, Obywatele Rzeczpospolitej Polskiej mamy poważne podejrzenie, że niekonstytucyjne działania PKW i podległych jej jednostek OKW mają charakter powszechny, istotny dla przebiegu głosowania i wyników wyborów. "

  Błąd! Powinno być: ... poważne podejrzenie, że samowolne działania PKW ...
 • @waldemar.m
  Ale czy stwierdzajac te zbytnia restrykcyjnosc - wymagal rownoczesnie konwalidacji konsekwencji tej restrykcyjnosci?
 • @anarche
  "W przełożeniu na praktykę wyborczą oznacza to konieczność przerwania biegu czynności wyborczych i zwrócenia się do Prezydenta RP z wnioskiem o ponowne ogłoszenie wyborów i wyznaczenie nowego kalendarza wyborczego."

  Błąd! Nie należy wymyślać nowego kalendarza wyborczego. Należy skorygować istniejący, poprzez przywrócenie cznności wyborczych.
 • @faxe
  Zapytaj tych, którzy mają Uzasadnienie postanowy SN, czyli u ŁŁ lub Pawła Pietkuna.
 • @waldemar.m
  Błąd! Nie należy wymyślać nowego kalendarza wyborczego. Należy skorygować istniejący, poprzez przywrócenie cznności wyborczych.
  ==========================================

  Wszystko OK, tylko bul wszechmogący musiałby wyznaczyć nowy termin podając UZASADNIENIE, a takowe byłoby druzgocące dla całej sejmowej świty a PKW stawiające na wniosek Prezydenta w tryb oskarżenia. Tak?
  Ciemność, widzę ciemność, albo szuflandię :)) ONI się do niczego nie poczuwają, ci na Urzędach...wiec jak nie będzie rebelii nie będzie zmian...

  Pozdrawiam
 • @waldemar.m
  Dzięki, to istotne uwagi. Ja też cały czas mam wrazenie, ze ŁŁ i PP sa nie tyle merytoryczni, co spektakularni.
  Ale pracowałam nad textem już stworzonym, o takim włąśnie przesłaniu.
  Chyba tekst już poszedł w świat. Jeżeli contessa będzie mogła, to poprawi. Ja i tak kilka rzeczy złagodziłam.
  Teraz już lecę, bo się jedni żenią!! ;))
 • @faxe
  Dzięki za pomoc. :):)
  Już poprawione.
  Pozdrowienia.
 • @WojtekCy.
  "Wszystko OK, tylko bul wszechmogący musiałby wyznaczyć nowy termin podając UZASADNIENIE, a takowe byłoby druzgocące dla całej sejmowej świty a PKW stawiające na wniosek Prezydenta w tryb oskarżenia. Tak?"

  Ależ nie! Takie działanie byłoby całkiem bezbolesne.

  PKW nauczona doświadczeniem z NE powinna była natychmiast przyjąć zgłoszenia od wszystkich komitetów, które w terminie zgłosiły komitety i listy i wystąpić do Prezydenta o przywrącenie terminu wborczego, tj terminu składania list wyborczych.

  Następnie cichutko, w zaciszu gabinetów sprawdzić listy z rejestrami wyborczymi i ... zgłosić ewentualnie skargi do Prokuratura o fałszerstwo wyborcze, jeżeli byłyby jakieś rozbieżności między listami i rejestrami.

  Prezydent powinien przyjąć propozycję PKW i przywrócić czynność wyborczą, po czym śmiać się z tego, co próbują wywalczyć małe komitety.

  Wie Pan dlaczego oni tego nie robią? Gdyż wiedzą, że jesteśmy warchołami i nie umiemy się konsolidować dookoła spraw ważnych. W kolejce do koryta - tak. Ale w walce o Konstytucję RP - to już nie.
 • @faxe @Contessa
  http://en.wikipedia.org/wiki/Electoral_roll

  NIE "RULES" a "ROLLS"
 • Giełdy i inwestorzy!
  Ja uważam, że o sytuacji politycznej w Polsce należy także poinformować inwestorów giełdowych, którzy wspierają system swoim kapitałem.
  Znacie jakieś organizacje czy fora, gdzie można znaleźć międzynarodowych inwestorów?

  stock exchange market
 • @waldemar.m
  My warchołami, nie umiemy, to fakt, a tu konsekwentnie idą krok po kroku i "swoje" dzieła realizują ... brrr
  http://rebeliantka.nowyekran.pl/post/26340,alert-czy-prezydent-oddaje-polske-w-zarzad-niemcom
 • NIE MA PRAWNEJ MOZLIWOSCI OPUSZCZENIA STREFY EURO
  KOMISJA EUROPEJSKA WRESZCIE TO PRZYZNALA:
  .
  http://euobserver.com/9/113563
  .
  prometheus 09.09.2011 15:13:38
  .
  Jak się doda 2 + 2... to przepraszam, ale prędzej czy czy później będzie jednak wojna...
 • @space
  Wyglada na to ze masz racje - jezeli to miala byc the list or register - jezeli nakrecilam to przepraszam w American English rolls to m.in. buleczki
  Pozdr
 • @space & Faxe
  Poprawiłam.
 • @contessa
  Dzieki
  Pozdr
 • @contessa
  Odpowiedz od Nigel Farage:
  "Dear Mr ........,
  Many thanks for your important message about the suppression of democracy in Poland!
  You are quite right to address your appeal to a wider audience than those who are performing this suppression. Unfortunately, the institutions of the EU do not satisfy this requirement, because Mr Tusk is acting with their entire approval, in preventing Poles' disquiet, about the EU, from becoming known even among Poles themselves.
  Mr Farage has condemned various aspects of the Tusk-government's media policy - he did so to Mr Tusk's face, when the latter appeared before the EU's so-called "parliament" - and all reports on the subject go from this office, to UKIP's press-officers, for distribution to the media in the UK.
  Again, unfortunately, most of the UK-media are aligned with the EU, and are careful only to support EU-policy, and even those, which are opposed to the EU, have not yet found a story, among these reports, with which they feel they can interest the British public.
  I regret to say, therefore, that only concerted action, in Poland, is likely to have much influence on the lamentable situation you describe.
  Mr Farage wishes you the very best of good luck, with this, but would remind you that your problem is one, which affects all "EU-citizens", and which can only be solved by democratic action in each of the EU's subject states.

  Yours sincerely
  Andrew S. Reed
  Office of Nigel Farage, Strasbourg"
 • @Luke
  No to pan Farage dał plamę. Calkiem bazy nie czai.
  Jego:
  "Mr Farage wishes you the very best of good luck, with this, but would remind you that your problem is one, which affects all "EU-citizens", and which can only be solved by democratic action in each of the EU's subject states."
  wskazuje na kompletne niezrozumienie (lub udawanie) sytuacji. To właśnie jest NIEPOWTARZALNA okazja, żeby Unii przywalić i SKONSOLIDOWAĆ siły wolnościowe i antysystemowe. Może by ktoś jeszcze posłal mu nasze wyrazy r o z c z a r o w a n i a ?
  Ciekawe co zrobią jak ich zaczną kiwać w referendum w sprawie wyjścia z UE. Albo to WSZYSTKO inside job??
 • @anarche
  Może to zdanie jedynie p. Reeda? Skąd przypuszczenie, że NF w ogóle to czytał?

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

ULUBIENI AUTORZY